Northern Women Chanel utstillingen på Verdens Ende

Åpningen av Chanel utstillinge på Verdens ende | Fotograf: Ukjent
Åpning av Chanel utstillingen fotograf Ukjent

Utstillingen på Verdens Ende er basert på bildene til fotokunstnerparet Peter Farago (fotograf) og Ingela Klemetz-Farago (stylist) og er hentet fra en serie motefotografier av en rekke av de mest ettertraktede supermodellene fra nordiske land.
Fotoserien er også blitt bok, og utstillingen har tidligere vært vist i Stockholm og København. Alt overskudd av prosjektet går til Redd Barna.

Fylkesmannen har godkjent søknaden, og Direktoratet for naturforvaltning tillater utstillingen på visse vilkår, blant annet at den ikke setter varige spor i naturen, og at den ikke er til hinder for friluftsliv i området.


Motefotografiet som sjanger har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Preus museum hadde denne vinteren og våren utstillingen: Motefotografi – tradisjon og nyskapning, der blikket var rettet mot hva som har foregått i Skandinavia de senere årene og et tilbakeblikk på motefotografienes historie. Tradisjonelt har motefotografiet vært lite synlig i generelle fotosamlinger, mens det de siste årene har vært sjangeroverskridende og dermed mer spennende, ettersom de tar i bruk kreative elementer.

I denne utstillingen hentes det inspirasjon fra opera, film, dans og kunst, og kolleksjonene er fra 1920 og frem til våre dager. Bildeserien viser derfor mer enn klær, de gir også øyeblikk av hendelser satt inn i en helhet. Fotoutstillingen Northen Women in CHANEL, produseres av profesjonelle fotografer, og har tidligere fått stor oppmerksomhet bade nasjonalt og internasjonalt.

Utstillingen, som blir stående ut september, ønskes derfor brukt i forbindelse med Den Kulturelle skolesekken.
Fotograf og forfatter Karl Henrik Lundth, vil stå for formidlingen. Å gjøre elevene bevisst på hvordan bilder og budskap påvirker oss, og å lære å bruke ulike komposisjonsprinsipp for å visualisere inntrykk, ideer og budskap, er bare noe av det denne utstillingen kan bidra med. Elevenes fotoarbeid vil stilles ut i kulturuka på Verdens Ende kunstforening.

Fotografiets historie, fotokunst, reklamefoto sett i lys av samtidskunsen, vil også kunne berøres. Men utstillingen kan også rettes mot klær og identitet. Det kan også være aktuelt å se på plaggenes og mønsterets historie og de kulturuttrykk det representerer. I kompetansemålene for K-06, i kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag, finner vi aktuelle oppgaver knyttet til utstillingen. Elevenes evne til å reflektere om utstillingen i sin helhet, kan være utgangspunkt for en debatt. Med andre ord inneholder utstillingen mange fokusområder for videre bearbeiding av fagstoff, både praktisk og teoretisk.

Her finner du en oversikt over ulike linker på Google.

Sist endret 04.07.2012
Login for redigering