Vanningsrestriksjoner

Vannkran som renner - Klikk for stort bilde

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må kommunene innføre vanningsbegrensninger.

Det innføres følgende vanningsplan fra mandag 22. mai til fredag 25. august 2017.

PLENVANNING MED SPREDER ER IKKE TILLATT.

Til annen vanning tillates kun en spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoplet utenom vanningsdagene.

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00.
Det er kommunen som følger opp at vanningsrestriksjonene i kommunen blir fulgt.

A-G: tirsdag + fredag
H-L: onsdag + lørdag
M-Å: mandag + torsdag

  • Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.
  • Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.
  • Vanning med åpen slange er forbudt.
  • Reglene gjelder alle abonnenter.
  • Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen.
  • Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.

NB! VED BRANNUTRYKNING MÅ ALL VANNING STOPPES

Dispensasjon
 
Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker. Søknad om dispensasjon sendes til post@tjome.kommune.no.
Sist endret 07.07.2017
Login for redigering