Stor interesse for nye medvirkningsmetoder – Nærmiljø - Dette vil Regjeringen!

gjestebud - forstørrelse.png - Klikk for stort bilde

15.mars deltok åtte fylker, trettiåtte kommuner, helse- og omsorgsdepartementet  og helsedirektoratet (arrangør) på nasjonal samling om nærmiljøprosjektet. Tjøme kommune informerte alle om sine erfaringer med metoden «Gjestebud». Det var stor interesse fra departementet, direktoratet og andre deltakere for arbeidet Tjøme kommune har gjort med innsamling og bruk av datamaterialet. Universitet og høgskoler deltok også. De evaluerer prosjektet på regionalt og nasjonalt nivå.

Departementet sa at «Dette vil regjeringen» og viste til den nye stortingsmeldingen om bærekraftige byer og distrikter Meld. St. 18 (2016–2017)

Tjøme er i gang med nytt gjestebud! Se Siste nytt fra Tjøme kommune 

Sist endret 17.03.2017
Login for redigering