Pressemelding - Granskningen i Tjøme kommune har startet

Granskingen byggesaksbehandlingen i Tjøme kommune har startet. Det ble avholdt

oppstartsmøte i dag og innhentingen av skriftlig informasjon er igangsatt.

 

- Det er avgjørende å få klarlagt faktum slik at kommunens videre håndtering av saken

skjer på et korrekt faktisk grunnlag, sier advokat Tor Erik Heggøy, Tenden Advokatfirma

ANS, som bistår kommunen.

 

Det skal gjennomføres en uavhengig undersøkelse. Granskerne står derfor fritt til å kontakte

de personene som oppfattes å være relevante informasjonsbærere og innhente skriftlig

dokumentasjon der den måtte finnes, herunder også elektronisk lagret informasjon.

 

- Også personer som ikke er ansatt i kommunen vil bli kontaktet for intervju og

kommunen håper at disse er villige til å gi opplysninger slik at saken lar seg opplyse

best mulig, sier advokat Heggøy.

 

Granskingen har kommet i stand etter forutgående tilbudsforespørsel og konkurranse mellom

fire anerkjente granskingsmiljø, nemlig KPMG AS, BDO AS, PWC AS og Ernst & Young AS.

Konkurransegrunnlaget og mandatet er publisert på kommunens hjemmeside, her. (PDF, 2 MB)

Personer som har opplysninger om det granskingen gjelder kan ta kontakt med granskerne

direkte. Kontaktdata vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside om kort tid.

 

Granskingen skal munne ut i en rapport som beskriver metode og funn. Denne vil så langt mulig

bli offentliggjort.

***

 

Kommunens kontaktperson i saken er advokat Tor Erik Heggøy, Tenden Advokatfirma

ANS, tlf. 33 35 46 00 / 91 33 88 12, teh@tendenadvokat.no.

 

Sist endret 18.08.2017

Se også

Relaterte artikler (1)
Relaterte filer (1)
Login for redigering