Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018

hender, korn og sol.jpg - Klikk for stort bilde Færder kommunes første årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 skal behandles av kommunestyret 13. desember 2017.

 

I ht. kommuneloven §§ 44 og 45 legges årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 ut til alminnelig ettersyn til 13.12.2017 kl. 12.00 på Færder kommunens hjemmeside og i Nøtterøy servicesenter, Tinghaugveien 16 og Tjøme servicetorg, Rødsgata. 36.

 

Kommunale gebyrer

I ht. forvaltningsloven § 37, gjøres det kjent at det i bud­sjettet for 2018 er foreslått endringer i gebyr-vedtekter med virkning fra 1.1.2018.
 
De foreslåtte gebyrendringene finnes på Nøtterøy kommunes hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til servicesenteret, tlf. 33 40 20 00.
 
Eventuelle uttalelser sendes Nøtterøy kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy eller postmottak@notteroy.kommune.no.
Må være kommunen i hende innen 13.12.2017 kl. 12.00
 
Sist endret 01.12.2017
Login for redigering