NAV Nøtterøy og Tjøme arrangerte nylig minglefrokost for arbeidssøkere over 50 år på Tønsberg Kystkultursenter.

Thomassen og deltagere.jpg - Klikk for stort bilde

 

Hensikten med minglefrokosten er å skape en arena for denne gruppen av arbeidssøkende, der de kan bygge nettverk, få veiledning, møte andre i samme situasjon,  og få motivasjon. Minglefrokosten er et initiativ fra to av NAV:s næringslivsmentorer for arbeidssøkende ungdommer. Mentorene så et behov for et tilbud til denne gruppen arbeidssøkende over 50 år.

 

 

 

 Legge til rette for nettverk

Mange arbeidsgivere velger ofte yngre folk, selv om de over 50 ofte er en stabil og erfaren ressurs. Mentorene reflekterte over at det helt sikkert er flere av disse arbeidssøkerne som kan være aktuelle for å starte egen bedrift, men som kanskje mangler kunnskap om hva som skal til for å starte. Derfor ønsket mentorene å invitere denne gruppa til et uformelt frokostmøte, hvor de kan gi informasjon om etablering, og legge til rette for nettverk på en sosial arena.

 
På minglefrokosten deltok også ordfører Roar Jonstang, som gav oppmuntrende råd til deltagerne. Med sine 73 år og fortsatt fullt aktiv i arbeidslivet, er Jonstang et konkret bevis på at vi kan ha mange yrkesaktive år igjen, etter å ha fylt 50 år.
 
Fordommer mot 50+
 
Noen av deltagerne fortalte om frustrasjonen over å møte arbeidsgivers fordommer mot 50+. Arbeidssøkerne søker jobber som de vet at de er godt kvalifisert for, men blir ikke kontaktet:
 
Plutselig gikk jeg fra å være interessant til uinteressant. Du passer ikke inn her, sier flere arbeidsgivere.
Er det slik at arbeidsgivere vil ha yngre personer, som er lettere å forme?
Vi over 50 har jo ikke små barn, som må hentes og som ofte er syke?
Mentorene fra næringslivet bidro med flere råd og tips, og deltagerne jobbet i grupper med oppgaven: Hva er behovet ditt når det gjelder støtte, inspirasjon og hjelp fremover?
 
Ledig stilling
 
Fire av deltagerne på frokosten har bakgrunn fra olje/gass-industrien, og ser stor nytte av å treffe hverandre for å utveksle erfaringer. En av dem er i gang med å starte egen virksomhet.  På frokosten presenterte en av mentorene en ledig stilling, og en av deltakerne som matcher behovet vil ta direkte kontakt med den aktuelle arbeidsgiveren.
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en
 
Det er viktig for arbeidssøkeren å skaffe seg et nettverk, sa Lise Thomassen, leder for NAV Nøtterøy og Tjøme. En mentor fra næringslivet kan bidra med sitt nettverk og sin erfaring. Mentorordningen er enkel – ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en.
 
- Arbeidssøkere over 50 år møter fordommer som ikke har  rot i virkeligheten. Dere som sitter her er en kjemperessurs, med masse erfaring, sa Lise Thomassen.
 
Minglefrokost ble arrangert for andre gang, og er planlagt å være et gjentakende tilbud. Innholdet på frokostene blir til underveis og etter behov, rettet mot å hjelpe arbeidssøkere i arbeid eller i oppstart av egen bedrift. Det var 14 deltagere som kom denne gangen, mens 21 personer kom på frokosten som ble arrangert i februar. Tanken er at frokostene fremover skal inneholde motivasjonsforedrag, gruppesamtaler og veiledning.
 
Tilbakemeldingen fra deltakerne er positive:
 
"Det er fint å komme seg ut, møte andre i sammen situasjon, og få nye ideer  til hvordan jeg kan komme videre. Og det er viktig å få informasjon om mulighetene".
 
Gruppearbeidet.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Jonstang, Steinsbø.jpg - Klikk for stort bilde

 

Skåtun og Thomassen.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 20.03.2017
Login for redigering