Lindhøy oppvekstsenter - Status pr. 03.03.17:

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde Energipark: Det er nå boret 28 brønner. Dessverre har ikke all boring gått helt som ønsket på alle brønnene. De fleste er boret ned til 300m dybde, mens andre har kun gått ned til 180 - 200m. Dette medfører at det vil bli boret noen ekstra brønner. Boringen forventes avsluttet om ca. en ukes tid.

Vedrørende parkeringsarealet har entreprenøren nettopp startet opp utskifting av de stedlige masser til kjørbare masser.  Det vil i tiden framover bli en del utskifting av masser. I denne forbindelse vil det også nødvendigvis bli en del tungtrafikk.

Barnehagen: Anleggsområdet er blitt inngjerdet og entreprenøren har begynt med noe rydding av området for klargjøring av byggetomten.

Aktivitetene på Lindhøy vil øke i tiden framover mot våren. Vi ber om at alle som har et ærend på Lindhøy området om å vise forståelse og aktpågivenhet til de pågående arbeider, og ikke minst til de minste, som også ferdes i området. Til orientering kan det nevnes at det er nedlagt totalforbud mot enhver form for anleggstrafikk innenfor tidsrommet mellom kl. 07:55 - 08:40

Sist endret 03.03.2017

Se også

Login for redigering