Lindhøy Oppvekstsenter - status per 13.10.2017

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde

Lindhøy oppvekstsenter – endring av parkeringsrutiner og anleggsområder

Parkeringsareal:

Som de fleste brukerne av området Lindhøy sikkert har merket seg, er det nå lagt ny asfalt i den nedre delen av Hallveien. Også rundt energisentralen, der bussene snur. Hele den nye P-plassen er også klar for å bli tatt i bruk. Det vil si at de midlertidige P-plassene, både «langtidsplassene» v/Idrettshallen og «korttidsplassene» v/Lindhøyhagen bhg. vil opphøre fra neste uke, dvs. uke 42. Det mangler riktig nok noe skilting, men dette er lovet å komme på plass i begynnelsen av den kommende uken.
 
Korttidsparkeringen v/Lindhøyhagen bhg. vil fra neste uke bli avstengt for bruk til parkering. Denne vil i resten av anleggsperioden til bhg. bli brukt rigg og driftsområde for NCC, entreprenøren for bhg. Dette er helt nødvendige grep, da NCC er i full gang med opparbeidelse av utomhus områdene til den nye bhg. og må flytte utstyret sitt ut av det som skal bli barnehagen sitt framtidige uteområde.
 
Hallveien vil da bli avstengt ved søppelboden for trafikk videre opp mot Idrettshallen. 

 

Energipark:

Energisentralen er også inne i sin sluttspurt. Her holdes det på med bla. diverse tilkoblinger og testing. Det jobbes fortsatt med diverse innvendig installasjoner i de eksisterende byggene for å klargjøre for oppvarming/kjøling fra energisentralen.

 

Barnehagen:

Arbeidene med barnehagen pågår for fullt, både innvendig og utvendig. Alt ligger fortsatt i rute til at ny barnehage skal være klar for mottak av barn i januar 2018.
 
Sist endret 13.10.2017
Login for redigering