Lindhøy Oppvekstsenter - status 24.03.2017

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde

Energipark: Boringen av energibrønner er nå avsluttet. Det er totalt boret 33 brønner. Grøfter og røranlegg mellom energibrønner pågår. På det kommende parkeringsarealet fortsettes arbeidet med masseutskifting samt klargjøring for vann og avløpsgrøfter. Tungtrafikken i forbindelse med utskifting av masser vil fortsette en stund til.

Barnehagen: Arbeidene med klargjøring for bunnplaten, gulvet i barnehagen vil starte opp til mandag den 27. mars. Arbeidene her vil pågå helt fram til overlevering mot slutten av 2017.

 

Aktivitetene på Lindhøy øker i tiden utover våren. Vi ber om at alle som har et ærend på Lindhøy området om å vise forståelse og aktpågivenhet til de pågående arbeider, og ikke minst til de minste, som også ferdes i området. Til orientering kan det nevnes at det er nedlagt totalforbud mot enhver form for anleggstrafikk innenfor tidsrommet mellom kl. 07:55 - 08:40

Sist endret 24.03.2017

Se også

Login for redigering