Lindhøy Oppvekstsenter - status 17.02.17

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde  I forbindelse med kommunestyret sitt vedtak den 21. desember 2016, har nå administrasjonen i Tjøme kommune satt i gang prosessen med bygging og utvikling av Lindhøy oppvekstsenter.

Status 17.02.17:

Energipark: Det er nå boret 17 brønner, og det er foretatt responstester på 2 brønner. Prøvene indikerer at parken må utvides noe.  

Tilrigging for anleggsområdet til bygging av ny barnehage starter opp førstkommende uke, (vinterferie uken). I den forbindelse legges det om mht. trafikkavviklingen for området. Dagens P‑plass blir rigg- anleggsområde. Ny «langtids» parkering blir etablert ved idrettshallen. «Korttidsparkering» blir etablert på grusbanen

  • Langtidsparkering: Gjelder alle ansatte og alle som ikke skal hente eller bringe barn fra skole eller barnehage
  • Korttidsparkering: Gjelder alle foreldre som kun skal slippe av eller hente barn fra eller til skole eller barnehage

Parkering Lindhoy.PNG - Klikk for stort bilde

 

 

Det som skal gjøres på Lindhøy er følgende.:

·         Bygging av nye barnehage med plass til 106 barn

·         Bygging av en energisentral

·         Ny infrastruktur, med VAR og ny parkeringsplass. Dette innbefatter diverse omlegging og opprustning av vann og avløpsledninger i området

Arbeidene starter opp mandag den 30. januar med nødvendig tilrigging av anleggsområdet.

I første omgang skal det bores 28 borehull for å kunne forsyne energisentralen. Hullene får en dybde á 300m i fjell.  Selve boringen starter opp kommende uke og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 22:00 i ca. 30 dager. Dette arbeidet generer dessverre noe støy.

Tjøme kommune beklager disse ulempene dette vil påføre evt. berørte parter.

Administrasjonen vil i framtiden komme med ny oppdatert informasjon med jevne mellomrom i den byggefasen vi nå går inn i.

Sist endret 17.02.2017

Se også

Login for redigering