Lindhøy oppvekstsenter - status 16.05.2017

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde Energipark/parkeringsareal:

De fleste arealer som skal bli fremtidig p-plasser er nå tilbakefylt. Det meste av vann og avløpsanlegg er lagt i bakken, inkludert det 190m3 store fordrøyningsmagasinet syd på tomta. Dette er utformet for å kunne oppbevare vannet i en kortere periode, slik at ikke bekken som dette skal ut til blir oversvømt, og ørreten "drukner". Arbeidet med å grave for fjernvarmerørene vil starte opp om kort tid. Dette vil utføres langs østsiden av veien, med noen krysninger opp til den nye varmesentralen, og skolen. Rørene skal helt opp til hallen og nordbygget. Grunnarbeidene for den nye energisentralen er også nært forestående. Denne ligger vest for veien, i området der bussene i dag kjører inn for å snu. Det må fortsatt påregnes en del tungtrafikk i området en stund til, og ber alle være oppmerksomme på dette.
 

Barnehagen:

Den første store gulvstøpen er gjennomført, og nesten halvparten av plata ble støpt onsdag 10.05. Det planlegges ny støp tirsdag 23.05, og en del trafikk må påregnes. Barnehagen blir i hovedsak bygget med ferdige elementer, så når arbeidet med montasje starter vil det bli store endringer på kort tid. 
Det er fortsatt mye aktiviteter i området, og store maskiner som beveger seg rundt. Det er satt ned forbud mot leveranser inn i området mellom 07.55-08.40, men ber alle være oppmerksomme og vise aktsomhet når man ferdes i området.
 
Snakk gjerne med barna om farer som kan oppstå. Store maskiner har mange dødsoner, og man må holde god avstand til disse. 
 

 

Sist endret 16.05.2017

Se også

Login for redigering