Lindhøy Oppvekstsenter - status 11.08.2017

Nye Lindhøy bhg. - exterior.jpg - Klikk for stort bilde Energipark/parkeringsareal:

De fleste arealer som skal bli fremtidig P-plasser er nå tilbakefylt.                                                               
Det jobbes mot at arealet skal bli ferdigstilt inkludert asfaltering til uke 41. Inntil videre blir det samme «opplegget» som i våres med midlertidig parkering ved hallen, (langtidsparkering) og «kortids» parkering (hente- og levering) ved dagens barnehage. 
 
De nedgravde tekniske anleggene på skoleområde er nå ferdigstilt. Det være seg vann, avløp, fordrøynings-basseng, energibrønner m/røranlegg, fjernvarmerør samt strøm og fiber.
 
Ny energi-sentral er plassert og det foregår nå innvendige arbeider for forberedelse prøveoppstart.
 
Det jobbes også innvendig i de eksisterende byggene for å klargjøre for oppvarming/kjøling fra energisentralen.
 
Barnehagen:
Barnehagen er nå reist og bygget er nå tett. Innvendige arbeider er startet opp. 
Aktiviteten vil være vesentlig høyre for barnehagen, enn hva den var i vårsemesteret og fram til ferdigstillelse nærmere jul.
 

Sist endret 11.08.2017

Se også

Login for redigering