Høring om rett til sykehjemsopphold

sykepleier_pasient.jpg - Klikk for stort bilde

Tjøme kommune utarbeider forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Nå kan innbyggere og organisasjoner sende høringsuttalelse til forslaget.

Pasient og brukerrettighetloven ble endret med virkning fra 1.januar 2017. Endringen innebæ

rer at alle kommuner skal utarbeide en egen forskrift om tildeling av langtidsopphold ved sykehjem eller tilsvarende bolig med særskilt tilrettelagte heldøgnstjenester.

 


Den kommunale forskriften skal tre i kraft senest 1.juli 2017.

Sende høringssvar:

Høringssvar kan sendes på epost eller post til Tjøme Kommune, senest 02.05.2017.

Saksdokumenter:

Forslag til forskrift (PDF, 358 kB)

Høringsbrev  (PDF, 21 kB)

 

 

 

Sist endret 07.04.2017
Login for redigering