Bli med på nytt Gjestebud

Velkommen til  NYTT GJESTEBUD. Kommunen ønsker at flest mulig svarer på denne undersøkelsen.


gjestebud - forstørrelse.png - Klikk for stort bilde

 

 Fortell om ditt nærmiljø - Hva er viktig for deg? 

Inviter selv eller bli med andre og svar på spørsmål om ditt nærmiljø. Gjestebud består av 3-8 deltagere. Deltagerne i gjestebudet må være fra samme nærmiljø, som veien eller lokalområdet du bor i.

Sett dere ned sammen og bli enige om hvem som fyller ut spørreundersøkelsen. Dere skal snakke om hva du og de andre synes er viktig for et godt nærmiljø. Vi spør hva som skal til for å få unge og barnefamilier til å etablere seg i kommunen, hva skal vi gjøre for å skape et levende nærmiljø og vi spør om det finnes risiko i nærmiljøet som må gjøres noe med. Lykke til!

Start spørreundersøkelsen her!

 

Hvis dere ønsker å svare på papirversjon så finnes den i servicetorget til kommunen. Svarene behandles anonymt.
 
Har du spørsmål, så kontakt:
Lisbeth Olsen, telefon 971 67 219, Lisbeth.Olsen@tjome.kommune.no eller
Christine Gilboe-Caspersen, telefon 957 56 535, tjochgil@tjome.kommune.no


Vennlig hilsen
Prosjekt Nærmiljø-gruppen i Tjøme kommune
 

Sist endret 24.04.2017
Login for redigering